Informējam, ka sakarā ar neapmaksātām preču pavadzīmēm - rēķiniem, ir mainīti apmaksas nosacījumi preču iegādei. Turpmāk preču iegāde Jums iespējama tikai ar priekšapmaksu. Jautājumu gadījumā par apmaksas nosacījumu maiņu, lūdzu sazinieties ar Jūsu menedžeri.